BREAKING NEWS:-
Search

ஸ்டேட் வங்கி கட்டுப்பாடு

ஆண்டு வருமானம் 6 லட்சத்திற்குக்கீழ் பெறுபவர்களுக்கு கார் வாங்க கடன் கிடையாது என ஸ்டேட் வங்கி கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *