BREAKING NEWS:-
Search

ரூபாயின் மதிப்பு

மும்பை பங்குச் சந்தையில் அமெரிக்க கரன்சிக்கான தேவைகள், வங்கிகள் மற்றும் இறக்குமதியாளர்களிடம் கணிசமாக அதிகரித்ததன் விளைவாக, அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 17 பைசாக்கள் குறைந்து. இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 61.94 என்ற அளவில் உள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *